Order

202?  Positional Woodpecker  Coming soon
2023  Tusen och en schack (Jonny Hector)  Säljs endast i Schackbutiken
2023  Black & White magic  270/320 SEK (paperback/hardback)
2022  Rolf Martens  260 SEK (hardback)
2021  Street Smart Chess  340 SEK (hardback) (sold out*)
2021  Hasselbacken Chess Open (R. Spångberg)  Säljs av Stockholms SS
2021  Under lånat tak  (sold out)
2018 På andra sidan väggen  200 SEK (free delivery in Sweden!)
2018 Woodpecker 270/340 SEK (paperback/hardback) (sold out*)
2017 e3 Poison 250/300 SEK (paperback/hardback) (sold out*)
2014 Pump Up 250/300 SEK (paperback/hardback) (sold out*)
 Postage (in Sweden) 60 SEK (free delivery within Lund)
 
Order: schackstudion@gmail.com
Payment by invoice (Paypal/Swish/bank transfer)
* available at Quality Chess